การให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการตามกฎหมายไทยกับสหภาพยุโรป =

The protection of geographical indications : study on the measure of Thai law and the European Union law /

ตะวัน เดชภิรัตนมงคล

No Cover Image
Main Author: ตะวัน เดชภิรัตนมงคล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Subjects: ภูมิศาสตร์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไทย –– กฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G70.3 ต258ก 2551
Copy 1
Available