รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย =

A study of rate of return and risk on listed company stock in the stock exchange of Thailand /

พรวรรณ นันทแพศย์

No Cover Image
Main Author: พรวรรณ นันทแพศย์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550
Subjects: ตลาดหลักทรัพย์ –– การจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ –– ข้อมูล
ตลาดหลักทรัพย์ –– อัตราผลตอบแทน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ5750.55.A3 พ255ร 2550
Copy 1
Available