ดวงดาวที่ริมขอบแดน :

เรื่องราวแห่งการยืนหยัดและสรรค์สร้างสังคมของเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติและชาติพันธุ์ /

ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว บรรณาธิการ

Other Authors: ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว บรรณาธิการ, สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังภาวะไร้รัฐ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาภาวะไร้รัฐ, 2553
Subjects: ชาติพันธุ์วิทยา
คนต่างด้าว
คนต่างด้าว –– ไทย –– สถานภาพทางกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT3025 ด171 2553
Copy 25
Available
Copy 21
Available
Copy 26
Available
Copy 8
Available
Copy 17
Available
Copy 15
Available
Copy 22
Available
Copy 11
Available
Copy 18
Available
Copy 19
Available
Copy 20
Available
Copy 6
Available
Copy 28
Available
Copy 29
Available
Copy 13
Available
Copy 23
Available
Copy 24
Available
Copy 27
Available
Copy 9
Available
Copy 12
Available
Copy 16
Available
Copy 14
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT3025 ด171 2553
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available