ประมวลพระราโชวาทด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประทานแก่บัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พุทธศักราช 2525-2549 /

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเงลขาธิการสภาการศึกษา, 2553
Subjects: เทพรัตนราชสุดาฯ -- สยามบรมราชกุมารี, -- สมเด็จพระ, -- 2498- -- พระราชดำรัส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: PN4199 ป349 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: อ895.915 ป349 2553
Copy 1
Available