การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว /

นิคม จารุมณี

Main Author: นิคม จารุมณี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: G155.T5 น554ก 2544
Copy 2
Available