การศึกษาปัญหาและผลกระทบความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างนักการเมืองท้องถิ่น กับพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลในจังหวัดพิจิตร/

ปิยาณีย์ จ๋วงพานิช

No Cover Image
Main Author: ปิยาณีย์ จ๋วงพานิช
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: ความขัดแย้งทางการเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- พิจิตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1745 ป618ก 2553
Copy 1
Available