เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ =

Economics of Service Sector /

พิริยะ ผลพิรุฬห์

Main Author: พิริยะ ฝลพิรุฬห์
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนาเอกสารบริหารศาสตร์. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ, 2553
Subjects: อุตสาหกรรมบริการ –– ไทย –– แง่เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว –– แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว –– แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม –– แง่เศรษฐกิจ
ธุรกิจบันเทิง –– แง่เศรษฐกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ –– แง่เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการบิน –– แง่เศรษฐกิจ
การศึกษา –– แง่เศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD9987.T5 พ733ศ 2553
Copy 1
Available