มลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ direct injection และ indirect injection =

(Emission form diesel engines with direct and indirect injection system) /

วิจิตรา สุวรรณโกเมน, อาภากมล อำพลพรรณ

No Cover Image
Main Author: วิจิตรา สุวรรณโกเมน
Other Authors: อาภากมล อำพลพรรณ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: เครื่องยนต์ดีเซล -- การทำงาน
เครื่องยนต์ดีเซล -- ระบบเชื้อเพลิง
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!