การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าว ร้านแม่บรรเจิด จังหวัดพิษณุโลก =

THE PACKAGE DESIGN FOR COCONUT YELLY PRODUCTS WITH MAE BUN JARD YELLY PHITSANULOK /

ศิรินภา ภูมิสทธิพร

No Cover Image
Main Author: ศิรินภา ภูมิสทธิพร
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ.(การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์อาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!