การออกแบบบรรจุภัณฑ์อรัญญิกเรือนไทยจำลองจิ๋วอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก =

THE PACKAGE DESIGN FOR ARUNYIK-RUANTHAIJUMRONGJIW PHITSANULOK /

ธราดล หน่อคำหล้า

No Cover Image
Main Author: ธราดล หน่อคำหล้า
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศป.บ. (ออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!