การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านอาชีพผลิตครีมอาบน้ำสมุนไพร (คืนน่า) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

Development of packaging housewife production career cream, herbal bath (keane should) pho tha muang district, Phitsanulok /

กัลยา อินทร์ไทย

No Cover Image
Main Author: กัลยา อินทร์ไทย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: ครีมอาบน้ำ -- การออกแบบบรรจุภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2553 ก398ก
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ก398ก 2553
Copy 1
Available