การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม้เกมส์ของกลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ =

THE PACKAGE DESIGN FOR WOODEN GAME OF THE BANSOBVIN HANDICLAFT GROUP IN TUMBOL MEAWIN, MEAWANG, CHIAGMAI PROVINCE /

สิรัตน์ ปลื้มวงศ์

No Cover Image
Main Author: สิรัตน์ ปลื้มวงศ์
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ.(การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: ศิลปหัตถกรรมไทย
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ส729ก 2553
Copy 1
Available

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2553 ส731ก
Copy 2
Available