คู่มือ S&OP การวางแผนการขายและปฏิบัติการ :

Sales & operations planning /

Thomas F. Wallace เขียน ; วิทยา สุหฤทดำรง และวัชรพล สุขโหตุ แปล

Main Author: วอลเลส, โทมัส เอฟ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ , 2552
Subjects: การจัดการขาย -- การวางแผน
การขาย -- การวางแผน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!