กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว/

อัจฉรียา ชูตินันทน์

Main Author: อัจฉรียา ชูตินันทน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552
Subjects: เด็ก –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ศาลเยาวชนและครอบครัว
วิธีพิจารณาเด็กและเยาวชน
ครอบครัว –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT4720 อ514ก 2552
Copy 1
Available