รายงานการวิจัยการพัฒนานโยบายการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ /

สำนักงานเลขาธิกาสำนักงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: สุวิไล เปรมศรีรัตน์, สำนักงานเลขาธิกาสำนักงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2552
Series: สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 28/2553.
Subjects: ภาษาไทย –– การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย –– การศึกษาและการสอน –– ไทย(ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1044.88 ร451 2552
Copy 1
Available