คู่มือดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น =

The handbook take care of the crippled patients and the patients who need the first aid /

ปิติกานต์ บูรณาภาพ, บก.เรียบเรียง.

Other Authors: ปิติกานต์ บูรณภาพ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิทยสถาน, 2552
Subjects: อัมพาต –– ผู้ป่วย –– การดูแล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WL346 ค695 2552
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 6
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available