ภูมิปัญญาพื้นบ้าน : กรณีอาหารจากพืชหัวให้แป้งของกลุ่มชาติพันธ์ เขมร กูย และลาว ในจังหวัดสุรินทร์ =

Local Wisdom : Food products from The starches of tubers among Mon-Khmer, Kui and Laos Ethnic in Surin Province /

ฤทัยภักดิ์ มุลาลินน์

No Cover Image
Main Author: ฤทัยภักดิ์ มุลาลินน์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: พืช -- คติชาวบ้าน
การปรุงอาหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TX724.5.T5 ฤ176ภ 2552
Copy 1
Available