ที่ระลึกในการบูรณะกู่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครลำพูน ชายา และเจ้านายสกุล ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ ณ สุสานหลวง ลำพูน วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2549 /

โดย วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช

Main Author: วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมริทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549
Subjects: พิธีศพ
ลำพูน –– เจ้าผู้ครองนคร –– โกศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: GT3335 ว212ท 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available