ระบบมาตรฐานคุณธรรมด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงาน =

Moral Standard Management System and Outcomes /

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต1.

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2., กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปราจีนบุรี : สุพัตราการพิมพ์, 2553.
Subjects: การทำงาน
มาตรฐานการทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5549.5.P35 ร228 2553
Copy 1
Available