วัสดุพื้นถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ในการผลิตครุภัณฑ์ /

สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, พิชัย สดภิบาล

Main Author: สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
Other Authors: พิชัย สดภิบาล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553
Subjects: ผลิตภัณฑ์พืช -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- การออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบวัสดุพืชพันธุ์
หม่อน -- การออกแบบผลิตภัณฑ์
ไหม -- การออกแบบผลิตภัณฑ์
ดิน -- นครราชสีมา -- ด่านเกวียน -- การออกแบบผลิตภัณฑ์
ข้าว -- การออกแบบผลิตภัณฑ์
ข้าวโพด -- การออกแบบผลิตภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 674.8 ส182ว 2553
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NK1560 ส182ว 2553
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 338.17 ส182ว 2552
Copy 2
Available
Copy 4
Available