การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม :

ศึกษากรณี ชาวเลสังกาอู้ อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ =

เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส

Main Author: เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2545
Subjects: สังคม –– การเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ –– การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม –– การเปลี่ยนแปลง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HM101 ย547ก 2545
Copy 1
Available