การวิจัยทางภาษาไทย :

หลักการและวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพทางภาษาไทย ไทยคดีศึกษา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง /

ชำนาญ รอดเหตุภัย

Main Author: ชำนาญ รอดเหตุภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Subjects: ภาษาไทย วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 495.9107 ช532ก 2552
Copy 1
Available