สารานุกรมโทรคมนาคมไทย :

ฉบับพุทธศักราช 2552 =

เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์, บรรณาธิการ

Other Authors: เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552
Subjects: โทรคมนาคม –– ไทย –– สารานุกรม
โทรคมนาคม –– ไทย –– ประวัติ
โทรคมนาคม –– ประวัติ
ระบบโทรคมนาคม
การสื่อสาร
ระบบสื่อสารไร้สาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN1119
Copy 4
Available
Copy 3
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: TK5102 ส678 2552
Copy 1
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: TK5102 ส678 2552
Copy 2
Checked out Due: 2021-2-1 Recall This