เครือข่ายเมืองน่าอยู่กับการจัดการความรู้ :

ภาคกลางตะวันตก /

มันทนา บัววัฒนา, พนัส พฤกษ์สุนันท์, จินตนา ชุณหมุกดา

Main Author: มันทนา บัววัฒนา
Other Authors: พนัส พฤกษ์สุนันท์, จินตนา ชุณหมุกดา, กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : เฟิร์สอาร์ต, 2550
Series: การพัฒนาศักยภาพภาคี การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข กลุ่มจังหวัดที่ 6 และ 7 ; ชุดที่ 3.
Subjects: การพัฒนาชุมชน
การบริหารองค์ความรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.2 ม346ค 2550
Copy 1
Available