การศึกษากลไกการบริหารจัดการเครือข่ายพันธมิตร การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับจังหวัด /

จินตนา ชุณหมุกดา, มันทนา บัววัฒนา, พนัส พฤกษ์สุนันท์

Main Author: จินตนา ชุณหมุกดา
Other Authors: มันทนา บัววัฒนา, พนัส พฤกษ์สุนันท์, ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2553
Subjects: การส่งเสริมสุขภาพ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA427.8 จ482ก 2553
Copy 1
Available