การประเมินผลความเข้มแข็งของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ ภาคกลางตะวันตก =

/

มันทนา บัววัฒนา, พนัส พฤกษ์สุนันท์, จินตนา ชุณหมุกดา

Main Author: มันทนา บัววัฒนา
Other Authors: พนัส พฤกษ์สุนันท์, จินตนา ชุณหมุกดา, กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2552
Subjects: อำนาจชุมชน –– ไทย(ภาคตะวันตก)
เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่
ชุมชน –– ไทย(ภาคตะวันตก)
การพัฒนาชุมชน –– ไทย(ภาคตะวันตก)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 ม364ก 2552
Copy 1
Available