รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก /

โดย คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

Other Authors: สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553
Subjects: ไทย(ภาคใต้) –– ภาวะสังคม
ปัญหาการก่อการร้าย –– ปัญหาความไม่สงบ
ไทย(ภาคใต้) –– ปัญหาและข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS588.S6 ร451 2553
Copy 2
Available
Copy 1
Available