เครือข่ายผู้หญิงพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /

กนิษฐา ท่านเจริญ, เนตรนภา สารสร้อย

No Cover Image
Main Author: กนิษฐา ท่านเจริญ
Other Authors: เนตรนภา สารสร้อย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักอาสาสมัครและเครือข่าย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน
Subjects: สิทธิสตรี -- ไทย
ภาวะผู้นำสตรี
สตรี -- การรวมกลุ่ม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1236.5.T5 ก128ค 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available