การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 17-19 มกราคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

[เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]

No Cover Image
Other Authors: การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ, เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักบริหารการวิจัย
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: [ขอนแก่น] : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
Subjects: การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
เกษตรกรรม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
ทรัพยากรธรรมชาติ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
สิ่งแวดล้อม -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
สุขภาพ -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
การท่องเที่ยว -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
การพัฒนาชนบท -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- การถ่ายทอดเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3259
Copy 2
Available