การสัมมนาเรื่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ /

ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Other Authors: การสัมมนาเรื่อง"การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน" :, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย (ภค)
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส จำกัด, 2553
Subjects: การพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย -- สาระสังเขป
ชุมชน -- ไทย -- แง่สังคม
ชุมชน -- ไทย -- แง่สุขภาพและอนามัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HC445.Z65T5 ก525ก 2553
Copy 1
Available