กรณีศึกษา คุณลักษณะของแรงบิด-ความเร็วรอบในอินดักชันมอเตอร์ =

STUDYING TOROUE-SPEED CHARATERISTICS IN INDUCTION MOTOR /

นราวุธ สุขเสวี

No Cover Image
Main Author: นราวุธ สุขเสวี
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2549
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.
Subjects: มอเตอร์
Online Access: ฉบับเต็ม (fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (fulltext)

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN0438
Copy 3
Available
Copy 1
Available