การสอนคิดด้วยโครงงาน :

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข, พันตรี ราเชน มีศรี

Main Author: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Other Authors: พเยาว์ ยินดีสุข, พันตรี ราเชน มีศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบบูรณาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 205 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
ISBN: 9789740325932