การสอนคิดด้วยโครงงาน :

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

โดย พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข, พันตรี ราเชน มีศรี

Main Author: พิมพันธ์ เดชะคุปต์
Other Authors: พเยาว์ ยินดีสุข, พันตรี ราเชน มีศรี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบบูรณาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 500 พ721ก 2553
Copy 4
Available
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1027.13 พ721ก 2551
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: LB1027.13 พ721ก 2553
Copy 7
Available

Dentistry, Stack

Call Number: LB1027.43 พ721ก 2553
Copy 8
Cataloging
Copy 6
Cataloging

NUIC, Stack

Call Number: LB1027.13 พ721ก 2553
Copy 0
Available