100 เอกสารสำคัญ :

สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 3 (วรรณคดีและเอกสารตะวันตก) /

วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ.

Other Authors: วินัย พงศ์ศรีเพียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Subjects: จารึก
วรรณคดี
จดหมายเหตุ
ไทย -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS562 อ885 2553
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This