แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ =

Tumors and systemic diseases /

สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก, วินัย พากเพียร.

Main Author: สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก.
Other Authors: วินัย พากเพียร,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Bone Cysts –– diagnosis.
Bone Cysts –– therapy.
Bone Diseases –– diagnosis.
Bone Diseases –– therapy.
Bone Neoplasms –– diagnosis.
Bone Neoplasms –– therapy.
Orthopedics.
ออร์โธปิดิกส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WE258 ส723น 2553
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available