ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์ /

บรรณาธิการโดย เกษม เพ็ญภินันท์

Other Authors: เกษม เพ็ญภินันท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2552
Subjects: มนุษย์ศาสตร์ -- การประชุม
การแพร่กระจายวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62.5.T5 ค181 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Social, Stack

Call Number: H62.5.T5 ค181 2552
Copy 5
Available
Copy 6
Available

Satit School, Stack

Call Number: 306 ค181 2552
Copy 4
Available