ผนึกกำลังสร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน /

[ผู้จัดทำ: ธนิษฐา สุขะวัฒนะ]

Main Author: ธนิษฐา สุขะวัฒนะ
Other Authors: สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Series: เอกสารวิชาการ / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ; ลำดับที่ 55.
Subjects: การบริหารการพัฒนา
การปกครองท้องถิ่น
การพัฒนาชนบท
การมีส่วนร่วมทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: HN700.55.Z9C6 ธ265
Copy 1
Available