การศึกษาต้นทุน - ผลประโยชน์ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่ายเปรียบเทียบกับการผลิตจากน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารแล้ว/

เบญญา ราชภัณฑารักษ์

No Cover Image
Main Author: เบญญา ราชภัณฑารักษ์
Format: BOOKS
Language:
Published: 2553
Thesis Information: สารนิพนธ์ (วท.ม. (พลังงานทดแทน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: พลังงานทดแทน -- วิจัย
ไบโอดีเซล
Energy -- NUBKK
Energy53
Online Access: หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ประวัติผู้แต่ง
Fulltext