เพศภาวะและแรงงานอพยพหญิงชนบทในกลไกเศรษฐกิจใหม่ของลาว /

ณรงค์ศักดิ์ ชัยราช

Main Author: ณรงค์ศักดิ์ ชัยราช
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์สตรีศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
Subjects: สตรีกับการพัฒนา -- ลาว
สตรี -- ลาว
บทบาทตามเพศ -- ลาว
การพัฒนาชุมชน -- ลาว
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ1240.5.L28 ณ249พ 2552
Copy 1 Quarantine