เพศภาวะ เพศวิถี และเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในลาว (สังคมอาข่า) /

ศรีสุวรรณ วรบุตร

Main Author: ศรีสุวรรณ วรบุตร
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ ศูนย์สตรีศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
Subjects: สตรี ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HQ18.L28 ศ277พ 2552
Copy 1
Available