สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ในประเทศไทย :

เวียดนาม /

โสภนา ศรีจำปา

Main Author: โสภนา ศรีจำปา
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ ฯ : เอกพิมพ์ไทย, 2548
Series: สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
Subjects: เวียดนาม ความเป็นอยู่และประเพณี
ชนกลุ่มน้อย ไทย ความเป็นอยู่และประเพณี
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS556.39 ส983ส 2548
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 305.89 ส983ส 2548
Copy 1
Available