รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง รูปแบบการประยุกต์ใช้ และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้มีรากฐานที่มั่นคง กรณีจังหวัดปทุมธานี =

Format application and guidelines support sufficiency economy for create strength in community and social on security: case study Pathum-Tani Provice /

ผู้วิจัย นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล, นิกร ลีชาคำ, สุภิญญา อนุกานนท์

No Cover Image
Main Author: นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล
Other Authors: นิกร ลีชาคำ, สุภิญญา อนุกานนท์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ปทุมธานี] : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC445 น399ร 2552
Copy 1
Available