ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับเคมบริดจ์ /

นิโคลาส ทาร์ลิ่ง, บรรณาธิการ ; มัทนา เกษกมล, มัทนี เกษกมล, ผู้แปล

Other Authors: นิโคลาส ทาร์ลิ่ง, มัทนา เกษกมล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552
Subjects: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • เล่ม 1 จากยุคเริ่มแรกถึงประมาณ ค.ศ.1500
  • เล่ม 2 จากประมาณคริสต์ศักราช 1500 ถึงประมาณคริสต์ศักราช 1800
  • เล่ม 3 จากประมาณ ค.ศ.1800 ถึง ทศวรรษ 1930 แบับเคมบริดจ์
  • เล่ม 4 จากสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน