สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ในประเทศไทย :

ลาวครั่ง /

มยุรี ถาวรพัฒน์ และเอมอร เชาวน์สวน

Main Author: มยุรี ถาวรพัฒน์
Other Authors: เอมอร เชาว์สวน, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ ฯ : เอกพิมพ์ไทย, 2548
Series: สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
Subjects: ลาวครั่ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ชนกลุ่มน้อย -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 305.89 ม189ส 2548
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS569 ม189ส 2548
Copy 2
Available
Copy 3
Available