จุลชีววิทยาทางอาหาร =

Food Microbiology /

นวพร ล้ำเลิศกุล

Main Author: นวพร ล้ำเลิศกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่. พิทักษ์การพิมพ์, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: จุลชีววิทยาทางอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QR115 น296จ 2552
Copy 1
Available