รายงานการวิเคราะห์นโยบายการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคม ปี พ.ศ. 2552 /

นิวัตร สุวรรณพัฒนา, เรียบเรียงรายงาน ; สุทธิดา มะลิแก้ว, ค้นคว้าและรวบรวมรายงาน

No Cover Image
Main Author: นิวัตร สุวรรณพัฒนา
Other Authors: สุทธิดา มะลิแก้ว, คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.). คณะทำงานจับตานโยบาย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะทำงานจับตานโยบาย คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.), 2553
Subjects: โรคเอดส์ การป้องกัน
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
การติดเชื้อเอชไอวี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ร451 2553
Copy 1
Available