อาหารเพื่อสุขภาพ :

สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน /

อัญชลี ศรีจำเริญ

Main Author: อัญชลี ศรีจำเริญ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Subjects: อาหาร
โภชนาการ
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA784 อ525อ 2555
Copy 1
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: QU145.5 อ525อ 2555
Copy 3
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: QU145.5 อ525อ 2555
Copy 2
Available