อาหารเพื่อสุขภาพ :

สารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน /

อัญชลี ศรีจำเริญ

Main Author: อัญชลี ศรีจำเริญ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Subjects: อาหาร
โภชนาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!