การประชุมทางวิชาการ ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" 21-23 มกราคม 2553

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ :
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553
Subjects: การพัฒนาชนบท –– วิจัย –– การประชุม
ความมั่นคงทางอาหาร –– วิจัย –– การประชุม
สุขภาพ –– วิจัย –– การประชุม
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง –– วิจัย –– การประชุม
ทรัพยากรธรรมชาติ –– การจัดการ –– วิจัย –– การประชุม
สิ่งแวดล้อม –– การจัดการ –– วิจัย –– การประชุม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน –– วิจัย –– การประชุม
การเรียนรู้ –– วิจัย –– การประชุม
การศึกษาต่อเนื่อง –– วิจัย –– การประชุม
สิทธิมนุษยชน –– วิจัย –– การประชุม
ครอบครัว –– วิจัย –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3272 2553
Copy 2
Available