โบราณคดีเขื่อนแควน้อยในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

สุนิสา มั่งคง

No Cover Image
Other Authors: กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักโบราณคดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุนิสา มั่งคง, 2553
Subjects: การสำรวจทางโบราณคดี –– พิษณุโลก
โบราณคดี(การขุดค้น) –– พิษณุโลก
พิษณุโลก –– โบราณคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3277
Copy 2
Available